Om Kirkerne

Taksigelseskirken og Lundehus Kirke ligger i Holmens og Østerbros provsti.

De to sogne blev i 2010 sammenlagt til ét pastorat ved navn Aldersro-Lundehus pastorat. Det betyder at præsterne er tilknyttet begge kirker i lige høj grad.

Der er fortsat tale om to sogne med to menighedsråd, der har ansvaret for økonomien og det kirkelige liv i deres respektive sogne.De to menighedsråd har desuden indgået en aftale om at ansætte en kordegn i fællesskab.
Læs mere om hvor og hvornår kordegnen træffes her.